ANATOMÍA 10. Nivel avanzado

VOCABULARY

Write in English
TERMINACIÓN NERVIOSA
GLÁNDULA SEBÁCEA
FIBRA NERVIOSA
GLÁNDULA SUDORÍPARA
TEJIDO ADIPOSO
YEMA
MEÑIQUE
ANULAR
DEDO CORAZÓN
DEDO ÍNDICE