ASTRONOMÍA 2. Nivel avanzado

VOCABULARY

Write in English
CÓNCAVO
CONVEXO
SECCIÓN TRANSVERSAL
CONTRAPESO
BOTÓN DE ENFOQUE
PANEL FOTOVOLTAICO
TRANSBORDADOR ESPACIAL
CABINA DE MANDO
TIMÓN
ALERÓN